Czech Hands

Hrnčířství bez kruhu

Je to zřejmě úplně nejstarší řemeslo ze všech, což dokládají úlomky už z doby kamenné.

Naučíme Vás vyrobit si hrneček, misku, vázičku atd., z hlíny, bez použití hrnčířského kruhu.